25 activités gratuites à faire à Berlin

25 activités gratuites à faire à Berlin
© Visit Berlin/Solvein

Brandenburger © Visit Berlin/Solvein

GratisMusea © Allierten Museum

Literatuur © Schwarzsche Villa

Spreepark © Reuters

Teufelsberg © Reuters

Vlooienmarkt © Visit Berlin/Günter Steffen

Wandeltour © Visit Berlin/Scholvien

Tiergarten © Reuters

Sachsenhausen © Reuters

OttoWeidt © Reuters

Karoake © Visit Berlin/Günter Steffen

Holocaust © Reuters

Fete © Visit Berlin/Scholvien

EastSide © Reuters

Checkpoint © Reuters

Topographie © Stefan Müller/Stiftung Topographie des Terrors

Tempelhof © Visit Berlin/Koschel

Strandbar © Visit Berlin/Schönberger

Reichstag © Visit Berlin/Scholvien

Philharmoniker © Reuters

Streetart © Visit Berlin/Bleichschmidt

MuseumInsel © Visit Berlin/Scholvien

Kollwitz © Visit Berlin/Koschel

KaiserWilhelm © Reuters

Hackescher © Visit Berlin/Scholvien