Hegoxuri, Irouléguy...

Hegoxuri, Irouléguy blanc 2014, Domaine Arretxea. Environ 22,50 euros chez TG vins. www.tgvins.be